แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

Home Theme 1-1

Add Your Heading Text Here

E-BOOK

งานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรม

วันที่ 28  มิถุนายน 2565 นางสาวเต็มจิต จันทคา  ศึกษาธิการจังหวัด  พร้อมด้วย นางสำเนา พงษ์อารีย์ รองศึกษาธิการจังหวัด นางสุรีรัตน์ เสถียรภักดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และคณะ ร่วมงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดพ…

รายละเอียด

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565 นางสาวเต็มจิต จันทคา ศึกษาธิการจังหวัด พร้อมด้วย  นางอัจฉราภรณ์  กนกอุดม ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษาและคณะ  ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด  (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 เยี่ยมชมนิทรร…

รายละเอียด

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ IFTE

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 นายสุรวงศ์  ทรงกลด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ Innovation for Thai Education (IFTE)    เพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ…

รายละเอียด
ดีไซน์ที่ไม่มีชื่อ

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายละเอียด

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายละเอียด

แผนปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แผนปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายละเอียด

หหหหหหหหหหห

เเเเเเเเเเเเเเเเเเเ

รายละเอียด

http://122.155.209.106/ebook/library.php

รายละเอียด

เรียนรู้ออนไลน์

รายละเอียด

แบบต่าง ๆ ของกองทุนสงเคราะห์

แบบต่าง ๆ ของกองทุนสงเคราะห์ แบบคำขอรับเงินทุนเลี้ยงชีพ | กองทุนสงเคราะห์ คำร้องของทายาทผู้ซึ่งจะยื่นขอรับเงินทุนเลี้ยงชีพประเภท1 และ 2 ครูถึงแก่กรรม กรณีครูโสด (ส่วนกลาง)

รายละเอียด

ระบบตรวจค่ารักษา

ระบบตรวจค่ารักษา ระบบตรวจสอบสิทธิรักษาพยาบาล – CGD (สามารถค้นหาได้จากบางส่วนของคำ) รหัสรายการ/ชื่อรายการ :

รายละเอียด

เช็คสถานะการขอเงินกองทุนเลี้ยงชีพ

เช็คสถานะการขอเงินกองทุนเลี้ยงชีพ ระบบกองทุนเลี้ยงชีพ ลงทะเบียนรอตรวจสอบเอกสาร ทักท้วงเอกสาร; ตรวจสอบเอกสาร

รายละเอียด

คำสั่ง หนังสือราชการ

ศธจ.พระนครศรีอยุธยา สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้

เอกสารเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ กลุ่มนโบายและแผน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  • ทั้งหมด
  • ลิงค์กิจกรรม
  • ลิงค์โครงการ
  • หน่วยงานภายใต้ MOE
  • หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
  • ลิงค์อื่นๆ

ความพึงพอใจ

ช่องทางร้องเรียนทั่วไป

สถานศึกษา

Top