ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการhttps://drive.google.com/file/d/1aIPOAj6mWPm6L4Xa7FrUhTiDiRA_h8q-/view?usp=sharing

[Sassy_Social_Share]