โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ : กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษาที่จะมาถึงในวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2565 นี้ โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ได้จัดกิจกรรมชมวีดีท้ศน์ความเป็นมาของทั้ง 2 วันดังกล่าว และพิธีถวายเทียนจำนำพรรษา โดยมีคุณครูนุสรา แสงชาติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการเป็นประธานในพิธี จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย และคณะกรรมการนักเรียนประกอบด้วย เด็กชายณัฐกิตติ์ มีลำใย ประธานนักเรียน นำนักเรียนพร้อมขบวนแห่เทียน วงโยธวาทิต นำเทียนไปถวายยังวัดกระโดงทอง กิจกรรมดังกล่าวโรงเรียนได้ดำเนินมาตลอดเป็นประจำทุกปี เป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามให้นักเรียนได้เรียนรู้ ยึดถือปฏิบัติ และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทยของเรา

[Sassy_Social_Share]