การประชุมสร้างการรับรู้เป้าหมายและกรอบแนวทางการดำเนินงาน การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDG4

วันที่ 7  กันยายน 2565  นางสาวเต็มจิต  จันทคา ศึกษาธิการจังหวัด เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสร้างการรับรู้เป้าหมายและกรอบแนวทางการดำเนินงานการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDG4 ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อสร้างการรับรู้ เป้าหมายและกรอบแนวทางการดำเนินงาน ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย คณะทำงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาระดับจังหวัด   ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และผู้แทนจากหน่วยงานด้านการศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นางสาวสิริกัญญา สุขวิเสส ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 เป็นวิทยากร ณ ห้องชวนชม โรงแรมกรุงศรีริเวอร์

[Sassy_Social_Share]