ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน