พิธีมอบรางวัลและนำเสนอผลงานสถานศึกษาต้นแบบระดับระดับจังหวัดและระดับภาคโครงการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 9 กันยายน 2565 นางสำเนา พงษ์อารีย์ รองศึกษาธิการจังหวัด พร้อมด้วย บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนางสาธินี  ผ่องอักษร ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกอโยธยา เข้ารับมอบเกียรติคุณบัตร และโล่รางวัลสถานศึกษาต้นแบบระดับจังหวัดและระดับภาค ที่นำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาคกลางภายใต้โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  โดยมี นายวีระ  แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นประธานในพิธี
ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดนครปฐม

 

[Sassy_Social_Share]