การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองงานด้านบริหารงานบุคคล

วันที่ 20 กันยายน 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองด้านบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 3/2565 โดยมี นายสุบรรณ  ไชยศิริโชติ เป็นประธานการประชุม  และนางสาวเต็มจิต  จันทคา ศึกษาธิการจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

[Sassy_Social_Share]