ขนาดตัวอักษร

ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


                                                                            222/242 ถนนอยุธยา-อ่างทอง หมู่ 6 ตำบลลุมพลี

                                                                            อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

                                                                            โทร.035-387405   035-387407  โทรสาร 035-387406

                                                                            ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ayutthaya@ayay-moe.com

 

                                                                           เวลาทำการ

                                                                           จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.30 น.

 

แผนที่ตั้งหน่วยงาน

Top