ขนาดตัวอักษร

ช่องทางการสอบถาม (Q&A)

ช่องทางการสอบถาม (Q&A)

วิธีการสอบถาม 

    1. คลิกเครื่องหมาย + 

    2. พิมพ์คำถาม 

    3. กดเผยแพร่

    4. รอการตอบกลับจากเจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

สร้างขึ้นด้วย Padlet

 

Line Open Chat สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Top