ขนาดตัวอักษร

รับเรื่องร้องเรียน

วิธีการใช้ทางช่องทางร้องเรียน

1.โปรดใช้ภาษาที่สุภาพ

2. โปรดกรอกครื่องหมาย * ทุกช่อง

3. โปรดกรอกหมายเลขโทรศัพท์ หรือ E-mail  เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับจะดำเนินตอบทันที

4. พิมพ์ข้อความที่ร้องเรียน  (เจ้าหน้าที่จะเก็บเป็นความลับ)

5. อาจแนบเอกสารด้วยก็ได้

6. คลิกแสดงยืนยันตัวตน

7. ส่งข้อความ

8. รอการตอบกลับจากเจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Top