ขนาดตัวอักษร

ช่องทางร้องเรียน2

วิธีการใช้ช่องทางช่องทางร้องเรียน

1.โปรดใช้ภาษาที่สุภาพ

1. คลิกเครื่องหมาย +

2. โปรดกรอกเบอร์โทรศัพท์ หรือ E-mail  เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับจะดำเนินตอบทันที

3. พิมพ์ข้อความที่จะเสนอ

4.เลือกเสนอความคิดเห็นต่อการบริการปรับปรุงของสำนักงาน หรือเจ้าหน้าที่กลุ่มงานให้การรับบริการ

5.อาจแนบเอกสารด้วยก็ได้

6.คลิกแสดงยืนยันตัวตน

7.ส่งข้อความ

8. รอการตอบกลับจากเจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วิธีการเสนอความคิดเห็น

1.โปรดใช้ภาษาที่สุภาพ

1. คลิกเครื่องหมาย +

2. โปรดกรอกเบอร์โทรศัพท์ หรือ E-mail  เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับจะดำเนินตอบทันที

3. พิมพ์ข้อความที่จะเสนอ

4.เลือกเสนอความคิดเห็นต่อการบริการปรับปรุงของสำนักงาน หรือเจ้าหน้าที่กลุ่มงานให้การรับบริการ

5.อาจแนบเอกสารด้วยก็ได้

6.คลิกแสดงยืนยันตัวตน

7.ส่งข้อความ

8. รอการตอบกลับจากเจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Top