ขนาดตัวอักษร

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
1.โปรดใช้ภาษาที่สุภาพและเป็นเรื่องจริง
2.โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
3. คลิกSubscribe  ส่งข้อมูล

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร้องเรียนเป็นความลับ

Top