ขนาดตัวอักษร

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ

   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 รับเรื่องร้องเรียน (คลิก)                                   ผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน (คลิก)

                                (ไม่มีเรื่องร้องเรียน)

 

Top